Uşağın qan qrupunun təyini

Qan qrupunun və rezus-faktorun təyin olunması

Əgər valideyinlərin qanı rezus müsbətdirsə (Rh+), uşağın qanı həm mübət Rh+, həmdə mənfi Rh- ola bilər. Rezus-mənfi valideyinlərdə uşağın qanı yalnız rezus mənfi (Rh-) ola bilər. Əgər valideyinlərdən birinin qanı rezuz müsbət(Rh+), digərinin isə rezus mənfidirsə(Rh-), uşağın qanı həm rezus müsbət həmdə rezus mənfi ola bilər(həm «+» həmdə «-»).

Bu online-kalkulyator vasitəsi ilə, uşağın qan qrupunu və rezusunu təyin etmək olar

Qan qrupu
 
Qan qrupu
 
Qan qrupu(ehtimal)
 
 
 
Rezus faktor
 
Rezus faktor
 
Rezus faktor