Yüklənir...

Uşağın qan qrupunu təyin etmək

Uşağın qan qrupunu təyin etmək

Uşağın qan qrupunu təyin etmək

Qan qrupunun və rezus-faktorun təyin olunması

Əgər valideyinlərin qanı rezus müsbətdirsə (Rh+), uşağın qanı həm mübət Rh+, həmdə mənfi Rh- ola bilər. Rezus-mənfi valideyinlərdə uşağın qanı yalnız rezus mənfi (Rh-) ola bilər. Əgər valideyinlərdən birinin qanı rezuz müsbət(Rh+), digərinin isə rezus mənfidirsə(Rh-), uşağın qanı həm rezus müsbət həmdə rezus mənfi ola bilər(həm «+» həmdə «-»). Bu online-kalkulyator vasitəsi ilə, uşağın qan qrupunu və rezusunu təyin etmək olar

ANA

Qan qrupu

ATA

Qan qrupu

UŞAQ

Qan qrupu(ehtimal)
Rezus faktor
Rezus faktor
Rezus faktor