Yüklənir...

Dölün ənsə qalınlığı (Nuchal Translucency, NT)

Dölün ənsə qalınlığı (Nuchal Translucency, NT)

Dölün ənsə qalınlığı 

11-14-cü həftələr arasında dölün anatomik orqanları və ölçüləri qiymətləndirilir. Bundan başqa ultrasəslə ənsə qalınlığı ölçülür. Dölün ənsə qalınlığı (NT-Nuchal translucency) ultrasəsdə uşağın boynunun arxa hissəsində tünd rəngli görünən hissənin qalınlığını ifadə edir. Ənsə qalınlığının uyğun ölçmək üçün döl uyğun vəziyyətdə olmalıdır. Yenə son menstuasiya (aybaşı) tarixinə görə 11 həftə 1gün ilə 13 həftə 6 gün arasında ölçülməli və baş-sağrı məsafəsi 45-84 mm arasında olmalıdır.


Döl ənsə qalınlığının artması halları:

Xromosom fəsadlar: Trisomiya 13, Trisomiya 18, Trisomiya 21 (daun sindromu), Turner sindromu (45, X0)
Dölün ənsə qalınlığı yalnız xromosom anomaliyaları ilə artmaz, digər hallarda da fəsadlar ola bilər:
*Ürək anomaliyaları
*Ağciyər anomaliyaları (diafraqma qüsuru) 
*Böyrək anomaliyaları
*Qarın divarı anomaliyaları (omfalosel)
*Bəzi genetik xəstəliklər (Arthrogryposis, Noonan sindromu, Smith-Lemli-opitz sindromu, Stickler sindromu, Jarcho-Levin sindromu və bəzi skelet anomaliyaları)

Döl ənsə qalınlığının artdığı hallarda ürək anomaliyası görülmə riski artıb, ona görə ənsə qalınlığı artmış olan döllərin mütləq ekokardioqrafi ilə dəyərləndirilməsi lazımdır. Bu artımın səbəbi körpənin ənsə bölgəsindəki maye yığılmasıdır (şişkinlik) və bunu ultrasəslə bilmək mümkündür.
Normal olaraq körpənin ənsə qalınlığı hamiləlik həftəsi getdikcə artır. Ümumiyyətlə 3 millimetrin üstü artıq patoloji qəbul edilir və bu halda döl xüsusilə "Daun sindromu" baxımından irəli hamiləlikdə qiymətləndirməlidir. Əgər 14-16 həftə arası keçirilən təkrar ənsə qalınlığı aşağı düşməyibsə, fetusta genetik bir anomaliya ya da infeksiya olma ehtimalı yüksəkdir.
Ənsə qalınlığı sahəsi, son illərdə hamiləlik təqiblərinə daxil edilmiş bir üsuldur. Aparılması müəyyən təcrübə tələb edir.