Yüklənir...

Oğlan uşağına (övladına) necə hamilə qalmaq olar?

Oğlan uşağına (övladına) necə hamilə qalmaq olar?

Oğlan uşağına (övladına) necə hamilə qalmaq olar?

Bir çox hallarda valideynlər öz körpəsinin cinsini planlaşdırırlar. Onlardan bəziləri üçün oğul övladı dünyaya gətirmək prinsipial bir məsələdir, xüsusilə də, əgər qız övladı artıq vardırsa. Uzun əsrlərdir ki, ailə cütlükləri varislər dünyaya gətirməyə çalışırlar. Buna görə onların qarşısında həmişə belə sual dayanır, oğlan uşağına necə hamilə qalmaq olar? Onun həlli üçün müxtəlif üsullar vardır. Onlara daha ətraflı nəzər salaq.

 Elmi metodların köməyi ilə oğlan uşağına necə hamilə qalmaq olar?

Oğlan uşağına hamilə qalarkən Y-spermatozoidlər iştirak edirlər. Onlar daha yüngül və xırdadırlar, tez hərəkət edirlər, lakin az yaşayırlar. Buna görə də, əgər cinsi əlaqə ovulyasiyaya bir neçə gün qalmış baş verirsə, Y-spermatozoidlər həlak olurlar. Əgər o ovulyasiya zamanı və ya ondan dərhal sonra baş verərsə, onda oğul övladı olacaqdır, ona görə ki, sürətli spermatozoidlər toxum hüceyrəsinə daha tez çatacaqlar. Bu isə oğlan uşağına hamilə qalmaq üçün əlverişli günlərdir.

Arzu olunandır ki, əlaqə məhz ovulyasiyanın birinci günündə baş versin, bundan başqa, bu vaxt uşaqlıq yolunda mühit  qələvi olur, hansında ki, Y-spermatozoidlər sağ qalır. Bu üsulun dəqiqliyi çox yüksək hesab edilir. Lakin ovulyasiyanın tarixini düzgün hesablamaq lazımdır. Bunun üçün bazal temperaturu ölçürlər, ovulyasiya testləri keçirirlər və USM-in köməyi ilə follikullara nəzarət edirlər.

Bundan başqa, ovulyasiyadan əvvəl həkimlər bir neçə gün seksual əlaqələrdən çəkinməyi məsləhət görürlər. Həmçinin qadın orqazmı arzu olunandır. Oğlan uşağına hamilə qalmaq üçün elə poza seçmək lazımdır ki, kişi arxa tərəfdə olsun ki, uşaqlıq boynunun sperma ilə daha yaxşı əlaqəsi təmin edilsin. Məhz bu halda penis dərin daxil ediləcəkdir.

Ekstrakorporal mayalanmanın köməyi ilə də oğlan uşağına hamilə qalmaq olar. Bu üsul bahalıdır, lakin ən etibarlıdır. Bunun üçün xüsusi dərman və lazerin köməyi ilə spermatozoidlər kişi və qadın növlərinə ayrılır, sonra isə onların vasitəsi ilə EKM (Ekstrakorporal mayalanma) üsulundan istifadə edilərək toxum hüceyrələri mayalandırılır.

Cədvəlin köməyi ilə oğlan uşağına necə hamilə qalmaq olar?

Bir çox ailə cütlükləri yalnız elmi metodlardan deyil, həm də müxtəlif cədvəllərdən istifadə edir və bir çox hallarda onlarda arzu olunan cinsdən olan körpə dünyaya gəlir. Beləliklə, cədvəl üzrə oğlan uşağına necə hamilə qalmaq olar? Gəlin iki belə üsula daha ətraflı nəzər salaq.

Yapon cədvəli

Yapon cədvəli üzrə oğlan uşağına hamilə qalmağı hesablamaq o qədər çətin deyil. Bunun üçün aşağıda yerləşən iki cədvəldən istifadə edilir. Onlardan birində, ilkin məlumatlar kimi valideynlərin doğulduğu aylardan istifadə edilir. Məsələn, gələcək ata dekabrda, ana isə iyunda anadan olmuşdur, cədvəlin müvafiq sütünlarında onları tapmaq və bir-birinə perpendikulyar xəttlər çəkmək lazımdır. Bu yolla ailə rəqəmi müəyyən edilir. Bu halda bu “6” rəqəmidir.

Sonra ikinci cədvəldə ailə rəqəmini tapmaq və oğlan uşağının doğulması şansları hansı aylarda daha yüksək olduğuna baxmaq lazımdır. Nə qədər çox X işarələri çəkilmişdirsə, o qədər də bu və ya digər cinsdən olan uşağın doğulması ehtimalı yüksəkdir. Bu halda, cütlük oğlan uşağını fevral və oktyabr aylarında mayalandıra biləcəkdir və bunun oktyabrda baş vermək ehtimalı daha yüksəkdir.

Qadının doğulduğu ay

Kişinin doğulduğu ay

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

Yan.

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9

Fev.

10

2

6

10

2

6

10

2

6

10

2

6

Mar.

7

11

3

7

11

3

7

11

3

7

11

3

Apr.

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12

May

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9

İyn.

10

2

6

10

2

6

10

2

6

10

2

6

İyl.

7

11

3

7

11

3

7

11

3

7

11

3

Avq.

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12

Sen.

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9

Okt.

10

2

6

10

2

6

10

2

6

10

2

6

Noy.

7

11

3

7

11

3

7

11

3

7

11

3

Dek.

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12 

 

1

2

3

4

5

6

Kişi

Qadın

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

Yan.

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

xxxxxx

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

x

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

xx

x

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

x

x

 

 

 

 

 

 

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

x

xx

 

 

 

 

 

 

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

x

xxx

 

 

 

 

 

Yan.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

x

xx

 

 

 

 

Yan.

Fev.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

xxxxxxxxxx

x

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

x

x

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

x

x

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

x

x

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

xxxxx

x

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

x

xxxxxxxxx

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

xxx

x

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Dek.

 

 

 

 

 

xxx

x

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

 

 

 

 

 

 

x

x

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

 

 

 

 

 

 

x

x

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

x

xx

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxx

x

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Xxxxx

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Dek.

 

 

 

 

 

 

Çin cədvəli

Bu cədvəldən hələ Qədim Çində istifadə edilirdi, buna görə də o, ən effektiv olanlardan biri sayılır. Çin cədvəli üzrə oğlan uşağına hamilə qalmaq aşağıdakı üsulla hesablanır:

 1. İlk növbədə, sol sütünda ananın yaşını tapmaq lazımdır. Lakin bu zaman nəzərə almaq vacibdir ki, Çində insan praktiki olaraq, olduğundan bir il böyük sayılır. Bu onunla bağlıdır ki, onun yaşı doğulduğu gündən deyil, mayalandığı gündən hesablanır. Beləliklə, hesablamalarda çaşmamaq üçün qadın sadəcə olaraq, öz real yaşına bir il əlavə etməlidir. Yəni, əgər gələcək ananın yaşı 20-dirsə, onda bu 21 il kimi hesablanır.
 2. Sonra yuxarı sırada mayalanmanın ayını seçmək lazımdır.
 3. Sıranın və sütunun kəsişməsində "K" və ya "Q" hərflərini görmək olar. Sonuncusu oğlan uşağının olacağını göstərir. Məsələn, qadının 21 yaşı vardır, oğlan uşağı üçün ona yanvar ayında hamilə qalmaq lazımdır.

 

 

 Mayalanmanın            ayı

    Ananın yaşı

YAN.

FEV.

MART

APR.

MAY

İYUN

İYUL

AVQ.

SENT.

OKT.

NOY.

DEK.

18

Q

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

19

K

Q

K

Q

Q

K

Q

Q

Q

Q

K

K

20

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

21

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

22

Q

K

K

Q

K

Q

Q

K

Q

Q

Q

Q

23

K

K

Q

K

K

Q

K

Q

K

K

K

Q

24

K

Q

K

K

Q

K

K

Q

Q

Q

Q

Q

25

Q

K

Q

Q

K

Q

K

K

K

K

K

K

26

K

Q

K

Q

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

27

Q

K

Q

K

Q

Q

K

K

K

Q

K

K

28

K

Q

K

Q

Q

Q

K

K

K

K

Q

Q

29

Q

K

Q

K

K

K

K

K

K

Q

Q

Q

30

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

Q

K

31

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

K

32

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

K

33

K

Q

K

Q

K

Q

Q

K

Q

Q

K

K

34

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

K

35

K

K

Q

K

Q

Q

Q

K

Q

Q

Q

K

36

Q

K

K

Q

K

Q

Q

Q

K

Q

Q

K

 

 

Qan metodu ilə oğlan uşağına hamilə qalmaq

Körpənin cinsini hesablamaq üçün qanın yenilənməsi metodikası da kifayət qədər populyardır. Gələcək ataların qanı 4 ildən bir yenilənir, anaların isə - hər 3 ildən bir. Əgər sonuncu olaraq o atada yenilənmişdirsə, bu halda oğul övladı doğulacaqdır. 

Qan metodu ilə oğlan uşağına hamilə qalmaq aşağıdakı üsulla hesablanır:

 1. Atanın tam yaşı dördə bölünür, yəni əgər onun 25 yaşı vardırsa, bu belə görünür: 25:4=6 (qalıq 1).
 2. Sonra, həmin qaydada ananın yaşı hesablanır: 23:3=7 (qalıq 2).
 3. Bundan sonra qalıqları müqayisə etmək lazımdır. Bizim nümunədə, cütlükdə oğlan uşağı gözlənilir, çünki kişinin qanı daha cavandır.

Amma unutmamaq lazımdır ki, əgər abort, uşaqsalma, doğuş, əməliyyatlar və s. nəticəsində qan itirmə baş vermişdirsə, onda sonuncu yenilənmə məhz həmin tarixdən hesablanır. Həmçinin, oğlan uşağına hamilə qalmaq üçün valideynlərin rezus-faktorları nəzərə alınır. Əgər ana və atanın rezus-faktorları fərqli olduğu təqdirdə, oğlan uşağının doğulması şansı daha yüksəkdir, yəni birində müsbət, digərində isə mənfidirsə. 

Qan qrupu da uşağın cinsinə təsir göstərir, daha ətraflı aşağıdakı cədvəldə görə bilərsiniz:

Qan qrupu

Ata

Ana

I

II

III

IV

I

Qız

Oğlan

Qız

Oğlan

II

Oğlan

Qız

Oğlan

Qız

III

Qız

Oğlan

Oğlan

Oğlan

IV

Oğlan

Qız

Oğlan

Oğlan 

 

Oğlan uşağına hamilə qalmaq üçün şansları necə yüksəltmək olar?

Alimlər, oğlan uşağına necə hamilə qalmaq sualını düşünərək bir sıra tədqiqatlar keçirmişdir. Onların nəticəsində bəzi məqamlar məlum olmuşdur:

 • Siqaret çəkən valideynlərdə oğlan uşaqları daha nadir hallarda dünyaya gəlir.
 • Çəkiləri 54 kiloqramdan az olan qadınlar, bir qayda olaraq, qız uşaqlarını dünyaya gətirirlər. Deməli, oğul övladına hamilə qalmaq üçün kökəlmək lazımdır.
 • O ailələrdə ki, lider mövqeyi ataya məxsusdur daha çox oğul övladları dünyaya gəlir. Hesab edilir ki, belə fəallıq ərin hormonal fonu ilə bağlıdır.
 • Bundan başqa, əgər ata anadan yaşca daha böyükdürsə, onda ilk uşağın oğul övladı olacağına daha çox şans vardır. Gənc ər-arvadda həmçinin yüksək ehtimal var ki, birinci övlad oğlan uşağı olacaqdır, əgər anamnezdə uşaqsalma və ya abortlar olmayıbdırsa..
 • Həmçinin belə bir nəzəriyyə mövcuddur ki, qadın nə qədər çox müddət ərzində hamilə qalmağa çalışarsa, oğul övladının dünyaya gəlmək şansı o qədər də çox olar. Buna görə sonsuzluğun müalicəsindən sonra cütlükdə məhz o dünyaya gəlir.
 • Oğlan uşağına hamilə qalmaq üçün rahatlaşmağı öyrənmək lazımdır, çünki qeyd edilmişdir ki, stres vəziyyətlərində daha çox qız uşaqları doğulurlar.
 • Əgər valideynlər oğul övladını arzu edəcəklərsə, onda arzu həyata keçə bilər. Bu üsul psixoloji vizuallaşdırmaya əsaslanır. Həm də onlar öz oğul övladını bütün xırdalıqlarına kimi təsəvvür etməlidirlər.

Oğlan uşağına hamilə qalmağa kömək edən diyeta (pəhriz)

Oğlan uşağına hamilə qalmağın müxtəlif üsulları mövcuddur. Məsələn, son zamanlar xüsusi diyetadan geniş istifadə edilir ki, onun sayəsində oğul övladına hamilə qalmaq mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı məhsullarla qidalanmaq lazımdır:

 • ət və balığın istənilən növləri, kolbasa məmulatları;
 • yumurtanın ağı;
 • kofe, çay, meyvə şirələri, qazlı içkilər;
 • düyü, manna yarması, biskvitlər, çörək, peçenye;
 • göbələklər, kartof, mərci, qurudulmuş noxud, ağ paxla;
 • xurma, qara gavalı, banan, portağal, gilas, ərik, şaftalı;
 • qara şokolad;
 • konservlər, duzlu yeməklər, maya.

Yuxarıda göstərilən məhsullara xüsusi əhəmiyyət vermək lazımdır ki, oğlan uşağının mayalanması baş versin. Bu diyeta kalsiumun miqdarının məhdudlaşdırılmasına əsaslandırılmışdır və bunun sayəsində oğul övladı dünyaya gələ bilər.

Eyni zamanda kişi də diyetaya riayət etməlidir. Onun əsas rasionuna pəhriz və ya quş əti və az miqdarda çörək daxil etmək lazımdır. Tərəvəzlər və göyərti ilə fəal qidalanmaq, həmçinin təzə şirələr, morslar, kisellər və kompotlar içmək tövsiyə edilir. Həm də bütün qida maddələri tam həcmdə alınmış olmalıdır, alkoqolu istisna etmək lazımdır. Həmçinin mütəxəssislər bəyan edirlər ki, ər-arvadın hər ikisi üçün düzgün gündəlik rejim, zərərli vərdişlərdən imtina və tam istirahət lazımdır.

Yuxarıda sadalanan bütün üsullar oğlan uşağının doğulacağına tam zəmanət verə bilməz. Lakin bütün şərtlərə riayət edilərsə, şansları artırmaq mümkündür.