Yüklənir...

Qız uşağına (övladına) necə hamilə qalmaq olar?

Qız uşağına (övladına) necə hamilə qalmaq olar?

Qız uşağına (övladına) necə hamilə qalmaq olar?

Bir çox ailə cütlükləri gələcək körpəsinin cinsini proqnozlaşdırmağa çalışırlar. Bunun üçün onlar effektiv məsləhətləri axtararaq müxtəlif ədəbiyyatdan istifadə edirlər. Xüsusilə də, əgər ailədə uşaqlar artıq varsa, onda valideynlər körpənin cinsi haqqında düşünməyə başlayırlar. Məsələn, cütlükdə artıq iki oğlan uşağı vardır, onlar isə qız uşağı arzusundadırlar. Bu halda cinsin planlaşdırılmasının bir neçə metodikasını nəzərdən keçirməyə dəyər. Əgər məsələyə düzgün yanaşılsa mürəkkəb məsələ olmaz.

 Elmi üsul, necə qız uşağına hamilə olmaq olar?

Uşağın hər hansı bir cinsinə hamilə qalmaq, ilk növbədə toxum hüceyrəsini mayalandıracaq spermatozoiddən asılıdır. Qız uşağına hamilə qalmağı X-spermatozoidlər müəyyən edir. Onlar spermada daha kiçik miqdarda olurlar, onlar kiçik sürətlə hərəkət edirlər, amma daha uzun müddət yaşayırlar.

Beləliklə, qız uşağı doğmaq üçün X-spermatozoidin və toxum hüceyrəsinin görüşünü təmin etmək lazımdır.

Bunun üçün aşağıdakılar lazımdır:

 • Spermanın miqdarını azaltmaq;
 • uşaqlıq yolunda turş mühit yaratmaq;
 • cinsi əlaqə ovulyasiyadan iki gün əvvəl olmalıdır ki, Y-spermatozoidlər həlak olsun, və  X-spermatozoidlər vaxtında yumurta hüceyrəsinə çatsınlar.

İlk növbədə ovulyasiyanın tarixini müəyyən etmək lazımdır. Bunu müxtəlif üsullarla (bazal temperatur, ovulyasiyaya testlər, USM) etmək olar. Ovulyasiyaya iki-üç gün qalmış – qıza hamilə qalmaq üçün əlverişli günlərdir. Həmçinin hesab edilir ki, qız uşağına hamilə qalmaq üçün, ilkin nəvazişləri minimallaşdırmaq lazımdır, qadında orqazm olmamalıdır və kişinin orqazmı zamanı cinsiyyət üzvünü dərin daxil etmək tövsiyə edilmir.

Qan metodu ilə qız uşağına hamilə qalmaq olar?

Qız uşağına hamilə qalmağı qanın yenilənməsi metodikası ilə də hesablamaq olar. Bunun üçün bilmək lazımdır ki, kişidə qan hər dörd ildən bir, gələcək anada isə hər üç ildən bir yenilənir. Kimin qanı daha sonra yenilənmişdirsə, körpə də o cinsdən olacaqdır. Amma unutmamaq lazımdır ki, əgər məcburi qan itirmə baş vermişdirsə (əməliyyat, doğuş, abort, uşaqsalma, donor qanının verilməsi və s.), onda həmin tarixdən hesablamaq lazımdır.

Hesablama aşağıdakı üsulla aparılır:

 1. Ananın yaşını 3-ə bölmək, alınan qalığı da nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, qadının 25 yaşı vardır, deməli, 25:3=8 (qalıq 1).
 2. Sonra həmin düsturu atanın yaşına tətbiq etmək, lakin bu dəfə 4-də bölmək lazımdır. Məsələn, 30:4=7 (qalıq 2).
 3. Bundan sonra qalıqları müqayisə etmək olar, kimdə qalıq azdırsa, körpə onun cinsindən olacaqdır. Deməli, bu halda qızın doğuluşu gözlənilir.

Qan metodu ilə qız uşağına hamilə qalmağı gələcək valideynlərin rezus faktoru və qan qrupu ilə hesablamaq olar. Məsələn, əgər ana və atada rezus-faktorlar eynidirsə (mənfi və ya müsbət), o zaman daha çox ehtimal vardır ki, qız uşağı doğulacaqdır. Əgər onlar fərqlidirsə (məsələn, atada mənfi, anada isə müsbət), onda ola bilsin ki, oğlan uşağı olsun. Bundan başqa, qan qrupunun da böyük rolu vardır. Əgər hər iki valideyndə birinci və ya ikinci qan qrupudursa, qız uşağının doğulmasına daha böyük şanslar vardır.

 Daha ətraflı aşağıdakı cədvəldən öyrənmək olar:

Qan qrupu

Ata

Ana

I

II

III

IV

I

Qız

Oğlan

Qız

Oğlan

II

Oğlan

Qız

Oğlan

Qız

III

Qız

Oğlan

Oğlan

Oğlan

IV

Oğlan

Qız

Oğlan

Oğlan

 

Rezus-faktor

Atanın

Ananın

+

-

-

Qız

Oğlan

+

Oğlan

Qız

 

Cədvəllər üzrə qız uşağına necə hamilə qalmaq olar?

Valideynlərə kömək kimi qız övladına hamilə qalmaq üçün bir neçə cədvəl variantı vardır. Onların əsasında körpənin hansı cinsə məxsus olacağını proqnozlaşdırmaq və uşağın planlaşdırılmasını başlamaq üçün ayı müəyyən etmək olar. Beləliklə, cədvəl üzrə qız uşağına necə hamilə qalmaq olar.

Çin cədvəli

Bu cədvəli çinlilər bir necə əsr bundan əvvəl yaratmışdırlar. Çin cədvəli üzrə qız övladına hamilə qalmağı müəyyən etmək üçün ilkin məlumatlardan istifadə etmək lazımdır (gələcək ananın yaşı və mayalanma ayı). 

Aşağıda göstərilən sxem üzrə hərəkət etmək lazımdır:

 1. Sol sütünda ananın yaşını tapmaq. Amma unutmamaq lazımdır ki, Çində insan doğulduqda artıq 9 aylıq hesab edilir, buna görə də yaşa bir il əlavə edilir. Beləliklə, əgər qadının 24 yaşı vardırsa, sütünda 25 rəqəmi axtarılmalıdır.
 2. Sonra üfüqi sıradan nəzərdə tutulan mayalanmanın ayını seçmək lazımdır.
 3. Sütunun və sıranın kəsişməsində "K" və ya "Q" hərflərini görmək olar. Sonuncusu qız uşağının gözlənildiyini göstərir.

 

Uşağın cinsini müəyyənləşdirən qədim çin cədvəli

Ananın yaşı

Mayalanmanın ayı

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

Q

K

Q

K

K

K

K

K

K

K

K

K

19

K

Q

K

Q

K

K

K

K

K

K

Q

Q

20

Q

K

Q

K

K

K

K

K

Q

K

K

K

21

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

22

Q

K

K

Q

K

Q

Q

K

Q

Q

Q

Q

23

K

K

Q

K

K

Q

K

Q

K

K

K

Q

24

K

Q

K

K

Q

K

K

Q

Q

Q

Q

Q

25

Q

K

K

Q

Q

K

Q

Q

K

K

K

K

26

K

Q

K

Q

Q

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

27

Q

K

Q

K

Q

Q

K

K

K

K

Q

K

28

K

Q

K

Q

Q

Q

K

K

K

K

Q

Q

29

Q

K

Q

Q

K

K

K

K

K

Q

Q

Q

30

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

K

31

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

32

K

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

33

Q

K

Q

K

Q

Q

Q

K

Q

Q

Q

K

34

Q

Q

K

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

K

35

K

K

Q

K

Q

Q

Q

K

Q

Q

K

K

36

Q

K

K

Q

K

Q

Q

Q

K

K

K

K

37

K

Q

K

K

Q

K

Q

K

Q

K

Q

K

38

Q

K

Q

K

K

Q

K

Q

K

Q

K

Q

39

K

Q

K

K

K

Q

Q

K

Q

K

Q

Q

40

Q

K

Q

K

Q

K

K

Q

K

Q

K

Q

41

K

Q

K

Q

K

Q

K

K

Q

K

Q

K

42

Q

K

Q

K

Q

K

Q

K

K

Q

K

Q

43

K

Q

K

Q

K

Q

K

Q

K

K

K

K

44

K

K

Q

K

K

K

Q

K

Q

K

Q

Q

45

Q

K

K

Q

Q

Q

K

Q

K

Q

K

K

Yapon cədvəli

Yapon cədvəli üzrə qız uşağına hamilə qalmağı aşağıda göstərilən kimi müəyyən etmək olar: birinci gələcək atanın doğulduğu ayı göstərən sıranı tapmaq, sonra isə şaquli sütünda ananın doğulduğu ayı seçmək lazımdır. Bu iki rəqəmdən perpendikulyar xəttlər çəkmək lazımdır. Kəsişmə yerində rəqəm göstəriləcəkdir – bu ailə rəqəmidir.

Məsələn, əgər kişi fevral, qadın isə mart ayında doşulmuşdursa – bu rəqəm 11 olacaqdır. Sonra, ikinci cədvələ keçmək lazımdır. Orada ailə rəqəmini, həmçinin nəzərdə tutulan mayalanma ayını tapmaq lazımdır. Əgər bu rəqəm 11-dirsə, onda iyul ayında qız övladına hamilə qalmağa daha böyük ehtimal vardır.

Qadının doğulduğu ay

Kişinin doğulduğu ay

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

Yan.

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9

Fev.

10

2

6

10

2

6

10

2

6

10

2

6

Mar.

7

11

3

7

11

3

7

11

3

7

11

3

Apr.

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12

May

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9

İyn.

10

2

6

10

2

6

10

2

6

10

2

6

İyl.

7

11

3

7

11

3

7

11

3

7

11

3

Avq.

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12

Sen.

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9

Okt.

10

2

6

10

2

6

10

2

6

10

2

6

Noy.

7

11

3

7

11

3

7

11

3

7

11

3

Dek.

4

8

12

4

8

12

4

8

12

4

8

12

 

1

2

3

4

5

6

Kişi

Qadın

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

Yan.

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

xxxxxx

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

x

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

xx

x

 

 

 

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

x

x

 

 

 

 

 

 

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

x

xx

 

 

 

 

 

 

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

x

xxx

 

 

 

 

 

Yan.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

x

xx

 

 

 

 

Yan.

Fev.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

xxxxxxxxxx

x

 

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

x

x

 

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

x

x

 

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

x

x

Yan.

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

xxxxx

x

Fev.

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

x

xxxxxxxxx

Mar.

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

xxx

x

Apr.

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Dek.

 

 

 

 

 

xxx

x

May

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

 

 

 

 

 

 

x

x

İyn.

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

 

 

 

 

 

 

x

x

İyl.

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

x

xx

Avq.

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Sen.

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxx

x

Okt.

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

xxxxx

Noy.

Dek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Dek.

 

 

 

 

 

 

Qız uşağına hamilə qalmaq üçün xüsusi diyeta (pəhriz)

Mayalanmaya təxminən üç ay qalmış şəkərin və duzun miqdarını azaltmaq lazımdır. Rasion  isə maqnezium və kalsiumla zəngin olmalıdır. 

Qida ilə necə qız uşağına hamilə qalmaq olar?

Gələcək anaya aşağıdakı məhsullar tövsiyə edilir:

 • yağsız qaynadımış ət;
 • krevetlər, krablar, qaynadılmış balıq;
 • yumurta;
 • alma, narıngi, armud, portağal, üzüm, moruq, çiyələk;
 • tərəvəzlər (bolqar bibəri, badımcan, kök, xiyar);
 • süd məhsulları (qatıq, pendir, kəsmik, yoqurt, kefir);
 • makaron, un məmulatları;
 • yarmalar (darı yarması, düyü);
 • fındıq-qoz (fındıq, yerfındığı, qoz, badam), quru meyvələr (kişmiş).

Xalq təbabəti üsulları ilə qız uşağına necə hamilə qalmaq olar?

Qədim vaxtlardan qız övladına hamilə qalmaq üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Onların arasından xalq əlamətlərini qeyd etmək olar:

 • Cinsi əlaqədən əvvəl çarpayıya “qadın” əşyalarını (daraq, güzgü, kosmetik çanta) qoymaq.
 • Əgər seksual əlaqəyə beş gün qalmış qadın hər gün yuxuya 20 dəqiqə qalmış gavalı və ya alma şirəsi içərsə, qız uşağı ilə hamiləlik mümkün olacaqdır.
 • Qız övladına hamilə qalmaq üçün çərşənbə, cümə və bazar ən yaxşı günlər sayılır.
 • Cinsi əlaqəni gənc ağcaqayın ağacının altında yerinə yetirmək arzuolunandır.
 • Gələcək ana mayalanmadan öncə adi sapla sağ əlinin çəçələ barmağını bağlamalıdır.
 • Qız uşağının doğulması üçün cinsi əlaqəni qışın soyuq vaxtında həyata keçirmək tövsiyə edilir.

Başqa üsulların köməyi ilə qız uşağına necə hamilə qalmaq olar?

Bundan başqa qız uşağına hamilə qalmaq üçün bəzi başqa üsulları da qeyd etmək olar. Onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək:

 1. Şırınqa ilə yuyunmalı. Bu metodika ona əsaslanır ki, X-spermatozoidlər qələvi mühitdə həlak olurlar, çünki onlara turş mühit lazımdır. Buna görə də, cinsi əlaqədən əvvəl turşlaşdırılmış məhlul ilə şırınqa ilə yuyulma həyata keçirmək olar. Onun hazırlanması üçün bir litr suda limon şirəsinin iki qaşığını qarışdırmaq lazımdır. Bu zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır, qatılaşdırılmış məhlul uşaqlıq yolunu yandıra bilər.
 2. Qız uşağına hamilə qalmaq üçün poza da çox əhəmiyyətlidir. O elə olmalıdır ki, toxum hüceyrəsinə yol daha uzun olsun, bununla da X-spermatozoidlə mayalanmanın şansları daha da artır. Bunun üçün missioner pozası məqsədəuyğundur, kişi arxa tərəfdən – qadın böyrü üstə, qadın qarın üstə.
 3. New-age stilində metod. O, vizuallaşdırmanın psixoloji metoduna əsaslanır. Qız uşağının doğulması üçün buna güclü istək lazımdır. Gələcək valideynlər, xüsusilə ana, hər şeyi xırdalıqlarına kimi təsəvvür etməlidirlər. Məsələn, onun saçları, gözləri və üzü necə olacaqdır. Həm də bunu maksimal dəqiqliklə etmək lazımdır. Bu üsulla kainatdan öz qız uşağınızı sifariş edə bilərsiniz.
 4. Körpənin cinsini ay fazalarının metodikası üzrə də planlaşdıra bilərsiniz. Hər qadında mayalanmaya fərdi meyillik dövrü vardır. O, düz doğuluşdan təyin edilir və onun bütün reproduktiv yaş müddəti ərzində onu müşahidə edir. Bu nəzəriyyəyə görə gələcək ananın doğulduğu zaman olan fazada mayalanmanın ehtimalı artır. Doğulduğunuz saatı bilməklə, ayın fazasını müəyyənləşdirmək olar. Hər 2.5 gundən bir ay qadın bürcündən keçir. Məhz bu müddətdə qız uşağına hamilə qalmaq ehtimalı çoxalır.

Valideynlər unutmamalıdırlar ki, bütün bu üsullar qız uşağının doğulmasına mütləq zəmanəti verə bilməz, çünki səhvlər istənilən metodda ola bilər. Buna görə daha böyük effektivlik üçün onların hamısını nəzərə almaq lazımdır